Jak prowadzi się pomiar objętości cieczy w instalacjach przemysłowych?

Jak prowadzi się pomiar objętości cieczy w instalacjach przemysłowych?

budownictwo
Uzyskanie dokładnych informacji na temat objętości cieczy przepływającej w instalacji ma bardzo duże znaczenie dla procesów produkcyjnych, przetwórczych oraz innych czynności prowadzonych w zakładach przemysłowych. Jak dokonuje się wtedy kontroli tego parametru cieczy? W przemyśle stosuje się różne metody pozwalające na precyzyjny pomiar objętości cieczy. Wykorzystywane są wtedy różne rodzaje urządzeń pomiarowych – mierników, które określane są jako przepływomierze. Różnią się one pomiędzy sobą swoim charakterem pracy, a przez to także zastosowaniem oraz dokładnością. Rodzaje przepływomierzy Przepływomierze to bogata rodzina mierników przeznaczonych do pomiarów przepływających cieczy. To najczęściej wybierana metoda pomiaru w instalacjach przemysłowych, w których wykorzystuje się różne typy mediów, na przykład wodę, ścieki, ale również gęstsze masy, paliwa. Najczęściej stosowane przepływomierze to: przepływomierze elektromagnetyczne przepływomierze ultradźwiękowe przepływomierze masowe przepływomierze radarowe przepływomierze wirowe Każdy z powyższych typów przepływomierzy posiada…
Read More