Jak wziąć rozwód? Przesłanki, rodzaje rozwodów, wniosek o rozwód

Jak wziąć rozwód? Przesłanki, rodzaje rozwodów, wniosek o rozwód

porady
Według statystyk rozwodzi się nawet co trzecie małżeństwo. Przyczyny jest wiele: zdrada, alkoholizm, niezgodność charakterów, przemoc, rozłąka na skutek emigracji. Gdy rozwód wydaje się jedynym wyjściem z obecnej sytuacji, konieczne jest rozpoczęcie procedury rozwodowej. Kiedy można wziąć rozwód? Polskie przepisy wymagają, aby do orzeczenia rozwodu zostały spełnione określone wymogi. Przede wszystkim musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa. Więzi pomiędzy małżonkami powinny być zerwane na trzech płaszczyznach: fizycznej emocjonalnej gospodarczej Nie oznacza to jednak, że rozwód nie zostanie orzeczony wtedy, gdy małżonkowie razem ze sobą zamieszkują. Sądy podchodzą do spraw rozwodowych indywidualnie. Jednocześnie nie powinny pojawić się negatywne przesłanki, które uniemożliwiają uzyskanie rozwodu. Zaliczają się do nich: sprzeczność z zasadami współżycia społecznego ucierpienie dobra małoletnich dzieci żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia – chyba że drugi małżonek…
Read More