Jak prowadzi się pomiar objętości cieczy w instalacjach przemysłowych?

Uzyskanie dokładnych informacji na temat objętości cieczy przepływającej w instalacji ma bardzo duże znaczenie dla procesów produkcyjnych, przetwórczych oraz innych czynności prowadzonych w zakładach przemysłowych. Jak dokonuje się wtedy kontroli tego parametru cieczy? W przemyśle stosuje się różne metody pozwalające na precyzyjny pomiar objętości cieczy. Wykorzystywane są wtedy różne rodzaje urządzeń pomiarowych – mierników, które określane są jako przepływomierze. Różnią się one pomiędzy sobą swoim charakterem pracy, a przez to także zastosowaniem oraz dokładnością.

Rodzaje przepływomierzy

Przepływomierze to bogata rodzina mierników przeznaczonych do pomiarów przepływających cieczy. To najczęściej wybierana metoda pomiaru w instalacjach przemysłowych, w których wykorzystuje się różne typy mediów, na przykład wodę, ścieki, ale również gęstsze masy, paliwa.

Najczęściej stosowane przepływomierze to:

  • przepływomierze elektromagnetyczne
  • przepływomierze ultradźwiękowe
  • przepływomierze masowe
  • przepływomierze radarowe
  • przepływomierze wirowe

Każdy z powyższych typów przepływomierzy posiada inną budowę, a także różni się innymi paramentami technicznymi, między innymi ciśnieniem roboczym, temperaturą pracy, rodzajem zasilania, dokładnością. Przykładowo, przepływomierze wirowe to bardzo popularne, tanie urządzenia o szerokim zastosowaniu w wielu branżach. Nie mają części ruchomych, dają stabilną powtarzalność pomiarów i mają szeroki zakres pracy ciśnienia roboczego. Z kolei pomiar objętości cieczy z użyciem przepływomierzy radarowych jest bezkontaktowy i pozwala na sprawdzanie parametrów przepływu także w otwartych kanałach. Może on także współpracować z zaawansowanymi systemami SCADA, modułami telemetrycznymi. Takie metody pomiarowe stosowane są często w sieciach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków, w przemyśle i energetyce wodnej.

Gdzie można zamówić urządzenia do pomiaru przepływów?

Aktualnie dostawą urządzeń do prowadzenia pomiaru przepływów zajmuje się wiele firm działających w całym kraju. Z ich dostępnymi propozycjami można zapoznać się dzisiaj również przez internet, dzięki czemu wybranie najkorzystniejszej oferty jest jeszcze łatwiejsze. Podsumowując, pomiar objętości cieczy jest bardzo istotny w wielu gałęziach przemysłu – petrochemicznej, metalurgicznej, wydobywczej, w gospodarce wodno-ściekowej, w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych czy spożywczych. Dzięki odpowiednio dobranym przepływomierzom prowadzenie niezbędnych pomiarów cieczy jest wtedy szybkie, łatwe i dokładne.