Jak wziąć rozwód? Przesłanki, rodzaje rozwodów, wniosek o rozwód

Według statystyk rozwodzi się nawet co trzecie małżeństwo. Przyczyny jest wiele: zdrada, alkoholizm, niezgodność charakterów, przemoc, rozłąka na skutek emigracji. Gdy rozwód wydaje się jedynym wyjściem z obecnej sytuacji, konieczne jest rozpoczęcie procedury rozwodowej.

Kiedy można wziąć rozwód?

Polskie przepisy wymagają, aby do orzeczenia rozwodu zostały spełnione określone wymogi. Przede wszystkim musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa.

Więzi pomiędzy małżonkami powinny być zerwane na trzech płaszczyznach:

  • fizycznej
  • emocjonalnej
  • gospodarczej

Nie oznacza to jednak, że rozwód nie zostanie orzeczony wtedy, gdy małżonkowie razem ze sobą zamieszkują. Sądy podchodzą do spraw rozwodowych indywidualnie. Jednocześnie nie powinny pojawić się negatywne przesłanki, które uniemożliwiają uzyskanie rozwodu. Zaliczają się do nich:

  • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego
  • ucierpienie dobra małoletnich dzieci
  • żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia – chyba że drugi małżonek wyrazi swoją zgodę

Rodzaje rozwodów – bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie

Rozwody na gruncie prawa polskiego są dzielone na dwie kategorie:

  • bez orzekania o winie
  • z orzekaniem o winie

Około 3/4 rozwodów orzekanych jest bez wskazania winnego. Wtedy procedura rozwodowa może zakończyć się szybciej, ponieważ sąd nie musi przeprowadzać postępowania ze wskazaniem winnego. Rozwody z orzekaniem o winie są bardziej wymagające, lecz wtedy, gdy wina jednej strony jest ewidentna, pozwalają na wydanie sprawiedliwego wyroku.

Jak złożyć wniosek o rozwód?

Rozwód jest udzielany przez sąd na żądanie jednego z małżonków. Konieczne jest wtedy wniesienie wniosku rozwodowego, który powinien zawierać wszystkie odpowiednie elementy – w internecie można znaleźć wzory pozwów o rozwód. Wniosek składa się do sądu właściwego dla danej sprawy – to sąd okręgowy, w którym małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, gdy jeden z nich nadal w nim przebywa. Gdy nie jest to możliwe, pozew składa się do sądu okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego – małżonka, przeciwko któremu wnoszony jest pozew.

Czy do rozwodu konieczny jest prawnik?

Aby wziąć rozwód, nie jest konieczne korzystanie z usług prawnych, ale warto je rozważyć. Prawnik może wtedy dokładnie przyjrzeć się sprawie, doradzić w wyborze rodzaju rozwodu, przygotować pozew rozwodowy i uczestniczyć podczas rozprawy. Gdy chodzi o szybkie rozwody Radom daje możliwość uzyskania kompleksowej pomocy od doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Adresy kancelarii dostępne są w internecie.