Samochód zastępczy z OC sprawcy – co trzeba wiedzieć

Jeśli doszło do wypadku, a sprawcą jest inny kierowca, osobie poszkodowanej przysługuje prawo wynajęcia pojazdu na koszt ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Na jakich zasadach? Na to pytanie postaramy się udzielić odpowiedzi w poniższym artykule.

Pokrycie kosztów najmu pojazdu zastępczego – podstawowe kwestie

Na wstępie trzeba wskazać, że ubezpieczyciel nie pokryje wszystkich kosztów wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy, tylko te uzasadnione i konieczne. Co to dokładnie oznacza? Na to pytanie udzielimy odpowiedzi posiłkując się orzecznictwem sądów.

Aby ubezpieczyciel zwrócił koszty wynajmu pojazdu zastępczego, wynajęty pojazd:

    • powinien być w tej samej klasie pojazdów, co samochód uszkodzony
    • stawka wynajmu pojazdu zastępczego za jeden dzień nie powinna znacząco odbiegać od średniej stawki obowiązującej na lokalnym rynku, tj. w okolicach miejsca zamieszkania poszkodowanego
    • może być użytkowany tylko przez faktyczny czas naprawy pojazdu uszkodzonego, nie dłużej

Tym samym, jeśli osoba wynajmująca samochód zastępczy nie dostosuje się do wyżej wymienionych kwestii, to ubezpieczyciel tylko częściowo pokryje poniesione koszty lub w ogóle odmówi ich pokrycia.

Samochód zastępczy – pozostałe kwestie

W orzecznictwie sądów istnieje wiele rozbieżności, odnośnie refundacji kosztów. Poniżej przedstawimy te najbardziej aktualne, potwierdzone uchwałą Sądu Najwyższego, a więc kształtujące obecną linię orzeczniczą.

Zdaniem Sądu Najwyższego zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego nie przysługuje, jeśli osoba poszkodowana dysponuje innym wolnym pojazdem, który mogła wykorzystać w trakcie naprawy pojazdu uszkodzonego. Nie może również domagać się zwrotu kosztów, jeżeli sama zrezygnowała z wynajmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy. Jednocześnie to, że zrezygnowała jest równoznaczne z tym, że to uprawnienie do wynajmu przepada i nie może z niego skorzystać w późniejszym terminie. Z kolei ubezpieczyciel nie może odmówić refundacji kosztów najmu, powołując się na to, że poszkodowany mógł skorzystać ze środków komunikacji publicznej (autobus, tramwaj, metro), zamiast wynajmować pojazd zastępczy. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy są to odmienne sposoby korzystania z rzeczy (pojazdu) – czym innym jest przejazd samochodem osobowym, a czym innym komunikacją miejską.

Refundacja kosztów po spełnieniu przesłanek o których mowa powyżej, przysługuje osobom fizycznym, które używają pojazd do celów prywatnych, takich na przykład jak: dojazd do pracy, odwożenie dzieci do szkoły. Nie jest to jednak jedyna grupa, która ma takie uprawnienie. Przedsiębiorcy używający pojazdów do celów służbowych również mogą wystąpić o taką refundację, jeżeli tylko spełnią kryteria opisane powyżej.